Airolo: pohled na strop fortu. Uprostřed je věž pro 12 cm kanóny, v jejím týlu kuželovitá základna pro demontovanou věž s 12 cm houfnicí. Zcela vpravo je pozorovací zvon kasáren Foppa.


Airolo: pohled od objektu pro Fahpanzery. Vlevo je vidět jedna z kasemat pro 8,4 cm kanóny, uprostřed věž pro dva 12 cm kanóny a po jejích stranách malé pozorovací věže.


Airolo: levá kasematní baterie pro tři 8,4 cm kanóny. Vpravo je vidět špičatá pozorovací věž. (MV)


foto: O. Filip 2008, M. Večeř 2008 (MV)


Airolo: šíjová kasárna fortu s kaponiérou. Žebřík nad vchodem je jediným přístupem na strop fortu


Airolo: pravý bok fortu s jedinou dochovanou věží pro 5,3 cm kanón a dvěma kasematami pro 8,4 cm kanóny.


Airolo: detail otvorů pro hlavně kanónů ve věži. Pod střílnami jsou vidět oka pro uchycení lafety.


Airolo: nosná konstrukce věže s pojezdovými válci. Nahoře je vidět okap, uvnitř věže zjednodušená maketa sešrotované lafety.


Airolo: čelní kaponiéra fortu se střílnami pro rychlopalné kanóny. V krabici vlevo byl umístěn světlomet.


Airolo: kulový moždíř firmy Gruson ráže 12 cm. Kulovitá část byla umístěna v otvoru vodorovné pancéřové desky.


Airolo: pevnostní plamenomet, demontovaný z Gotthardského železničního tunelu, který je nyní vystaven v jedné z kasemat fortu.


Airolo: kanón Krupp ráže 8,4 cm v pancéřové kasematě. Původně se kanón nacházel až u střílny a hlaveň částečně vyčnívala ven.


Airolo: interiér otočné pozorovací věže. Vpravo je vidět protizávaží, usnadňující nadzvedávání věže při otáčení.


Airolo: jeden ze dvou Fahrpanzerů na levém křídle fortu. Původní stanoviště bylo zničeno při rozšiřování silnice. Vlevo je úkryt, v němž byl skryt při ostřelování.


Airolo: druhý Fahrpanzer na křídle fortu. Je vidět větrací otvor na vrchlíku věžičky a boční kryty pro velitele s otvory pro pozorování.


Airolo: blokhaus u ústí Gotthardského tunelu. V podlouhlých střílnách jsou pancéřové desky s otvory pro střelce z pušek.


Foppa: odolná kasárna s kaponiérou a pancéřovým pozorovacím zvonem. (MV)


Motto Bartola: původní kulometná střílna blokhausu z doby před 1. světovou válkou. Vlevo je okno, uzavřené pancéřovými okenicemi se střílnou pro ruční zbraň.


Motto Bartola: interiér blokhausu, do něhož byly instalovány moderní kulomety s pomocnými zaměřovači pro palbu naslepo. Nádržky pod stropem sloužily pravděpodobně k chlazení původních kulometů.


Motto Bartola: pohled na baterii z týlu. Nad dvoupodlažními kasárnami jsou valy s otevřenými postaveními pro dělostřelectvo.


Motto Bartola: levý pozorovací zvon baterie, vyrobený z výsuvné věže pro 5,3 cm kanón. Dobře patrné jsou otvory pro hlaveň a zaměřovač.


Motto Bartola: pravý pozorovací zvon baterie, osazený v objektu z žulových kvádrů.


Foppa Grande: moderní objekt pro kanóny Bison v prostoru tvrze. Hlavně jsou zataženy do objektu.


Foppa Grande: pancéřový kryt na kopuli pro dvojče 12 cm minometů. Kopule byla maskována rozevírací kovovou konstrukcí, připomínající balvan.


Acqua: srub č. 1 se dvěma střílnami pro těžké kulomety a dvěma střílnami pro pozorování a lehké kulomety.


San Giacomo: pohled na pahorek s tvrzí. Na stropnici vchodového objektu je velká chata, vpravo jsou bojové objekty. Na hřebeni zcela vlevo lze tušit objekty tvrze Grandinagia.


San Giacomo: vchodový objekt tvrze se střílnami a pancéřovými okenicemi.


Grandinagia: hřeben s bojovými objekty tvrze. Vpravo nahoře jsou kulometné objekty, vlevo dole pozorovatelna.


Grandinagia: detail jedné ze střílen pro 7,5 cm kanóny. Tento typ kanónu chránila silná pancéřová deska s otvory pro hlaveň a zaměřovač.


Grandinagia: pozorovatelna tvrze se střílnami, které umožňovaly pozorování a použití lehkého kulometu.