Breendonk: šíjová kaponiéra se střílnami pro kanóny a houfnice. I přes ozdobné prvky se jedná o moderní a masivní betnový objekt.


Breendonk: odkopaná konstrukce fortu. V popředí je strop poterny, za ním blok pro věž se 7,5 cm kanónem a pozorovacím zvonem, vlevo od něj blok pro věž s 12 cm houfnicí.


Breendonk: celkový pohled na odkopanou čelní část hlavního traktu. Uprostřed je blok pro věž se dvěma 15 cm kanóny, po stranách bloky pro věže s 12 cm houfnicemi.


foto: O. Filip 2008, J. Pavel 2007 (JP)


Breendonk: detail kulometných střílen v čelní kaponiéře, které byly instalovány při modernitzavi fortu ve 30. letech.


Liezele: šíjová kaponiéra s jediným vjezdem do fortu. (JP)


Liezele: stěna hlavního traktu. Průjezd vede do kapitální poterny a poté na druhý dvůr. Uprostřed je maketa věže pro dva 15 cm kanóny, vlevo předpancíř věže pro 12 cm houfnici a za ní maketa věže pro 7,5 cm kanón. (JP)


Liezele: kaponiéra fortu s kulometnými střílnami a ochranným uchem, které ji chránilo proti přímému ostřelování. (JP)


Liezele: maketa otočné věže Cockerill pro 7,5 cm kanón. (JP)


Liezele: interiér kaponiéry, přebudované pro použití kulometů. Nad střílnami se dochovaly traverzy pro kladkostroje, umožňující manipulaci s hlavněmi původně osazených 5,7 cm kanónů. (JP)


Liezele: odhalený předpancíř věže pro 12 cm. Směrem od nepřítele byla odolnost zvýšena dalším pancéřovým segmentem. Na předpancíři je plastová stříška ve tvaru věže. (JP)


Liezele: předpancíř se stopami ostřelování, převezený do expozice z armádního polygonu. (JP)


Liezele: pozorovací zvon. Za ním jsou makety věží - pro 7,5 cm kanón, 12 cm houfnici, pro dva 15 cm kanóny, pro 12 cm houfnici a zcela vlevo pro 7,5 cm kanón. (JP)


Liezele: detail zadní části pozorovacího zvonu, jediného, který se v Belgii dochoval. (JP)


Liezele: podlážka pozorovacího zvonu. (JP)


Liezele: torzo vnitřních mechanismů otočné věže, převezeného do muzea z některého z antverpských fortů. (JP)


Zatopený příkop fortu Steendorp, který byl původně suchý. V tomto úseku poblíž kaponiéry byl chráněn kontreskarpovou i eskarpovou galerií. (JP)


Lauwershoek: vlevo je hlavní objekt reduty, vpravo předsunutý objekt s věží pro 7,5 cm kanón.


Lauwershoek: hlavní objekt - část vlevo sloužila jako šíjová kaponiéra, část uprostřed jako traditor se střílnami pro dvě 12 cm houfnice a dva 7,5 cm kanóny.


Lauwershoek: střílny pro palbu na pravé křídlo. Dole pro houfnice, nahoře pro kanóny. (JP)


Landwolen: pravá část hlavního objektu se střílnou, která pravděpodobně sloužila pro světlomet.


Jeden z objetů německé linie z roku 1917 poblíž redut Lauwershoek a Landwolen. Objekt byl vyzbrojen belgickým pevnostním dělem, o čemž svědčí úchyty pro šrouby, které držely pancéřovou desku zbraně.