Pravé strana dělostřeleckého srubu Waligóra. Zleva je vidět vjezd pro kanón, střílna pro lehký kulomet a vchod pro pěší. (RH)


Mohutná pancéřová střílna pro kanón je odlišná od starších typů, použitých například ve Slezsku. (MD)


Vnitřek střelecké místnosti, kde byl v roce 1939 umístěn kanón ráže 76,2 mm. Průstřely v pancéřové desce vznikly při natáčení německého propagandistického filmu.


foto: R. Hrabčák 2004 (RH), M. Dubánek 2004 (MD)


Levé křídlo srubu Wędrowiec se střílnou pro těžký kulomet. Obdélníkový otvor nad nouzovým východem měl chránit tlumič dieselagregátu. (RH)


Levé křídlo srubu Wąwóz se střílou pro těžký kulomet. Druhá střílna (v nároží vpravo) je zasypaná. (RH)


Týlová stěna srubu Wyrwidąb, poškozeného při poválečných zkouškách trhavin. Vpravo je vidět krakorec, pod nímž se měly ukrývat dva reflektory.


Výbuchem odhalená pancéřové deska střílny pro těžký kulomet srubu Wyrwidąb, mířící do týla uzávěru. (MD)


Pěchotní srub Boruta v uzávěru Korbielów. Na síle stropnice je dobře patrná nižší odolnost objektu. (RH)


Pravé křídlo srubu Kustroń se střílnou pro těžký kulomet. (RH)


Dvojice hlavních střílen srubu Szyling, mířící do údolí na Korbielów. Vlevo je střílna pro pevnostní protitankový kanón ráže 37 mm, vpravo pro těžký kulomet. (RH)


Detail pancéřové desky ve střílně pro kanón ráže 37 mm v objektu Szyling. Menší otvor nahoře byl určen pro zaměřovač. (MD)


Týl srubu Rydz Śmigły v uzávěru Korbielów. Vlevo je vidět část objektu se střeleckou místností, vybavenou třemi těžkými a jedním lehkým kulometem a nouzovým východem. (RH)