Výsledky německé modernizace - muniční sklad a úkryt pro dělostřelce, zabudované do valu poblíž Basilejské brány.


Hlavní příkop pevnosti s bastionem. V popředí je vidět střílna v zalomení kurtiny.


Modernizované střílny v jednom z bastionů. Pravé střílna je přebudována na německý standard, levá nese znaky ještě novějších úprav.


foto: O. Filip 2005, M. Dubánek 2005 (MD)


Colmarská brána v severozápadní kurtině pevnosti. (MD)


Německý blokhaus v ravelinu před Colmarskou branou. Objekt vznikl na začátku 20. století přestavbou původní strážnice.


Belfortská brána jako jediná neslouží dopravě a je v ní umístěno muzeum.


Kurtina pevnosti, chráněná střílnami v jejím zalomení. Zídka v popředí měla zřejmě zabraňovat vzájemnému zásahu z protilehlých střílen.


Německý pěchotní úkryt u silnice z Breisachu.


Pěchotní srub "rýnského typu" Algolsheim Nord. Výzbroj objektu tvořily čtyři kulometná dvojčata.