MKB Tirpitz: belgický kanón ráže 12 cm v otevřeném palebném postavení původní baterie Salzwedel Neu. (JP)


MKB Tirpitz: ponorkový kanón ráže 10,5 cm v jedné z kasemat R 671, které nahradily původní otevřená postavení. (JP)


MKB Tirpitz: protiletecký kanón ráže 3,7 cm v improvizovaném postavení, které bylo zabudováno do středu původní platformy pro kanón ráže 12 cm. (MD)


foto: J. Pavel 2003 (JP), M. Dubánek 2003 (MD)


WN Bensberg: prázdná platforma baterie Aachen z období 1. světové války, v níž byl původně isntalován kanón ráže 15cm. (JP)


Stp Adolf: týlová stěna pozorovatelny R 637. Utržená chodba na levé straně původně vedla do "tobruku" pro minomet ráže 5 cm. (JP)


Stp Adolf: Oboustranný objekt R 219 pro boční palbu dvou polních kanónů. Objekt byl vybudován s využitím ztraceného bednění z betonových kvádrů. (MD)


Stp Molenfuss Ost: objekt R 631 pro kanón L1 na molu přístavu Dunkerque. (MD)


Stp Molenfuss Ost: střílna pro zbraň L1 s dobře viditelnou těsnící koulí kanónu, chráněná německou spouštěcí pancéřovou oponkou. (JP)


Pohled z hlavního valu na vodní příkop, chránící bastionovou pevnost Gravelines. (MD)


Stp Martha: jeden z mála objektů R 633 se zvonem pro pevnostní minomet ráže 5 cm. Zvon typu 424P01 vyčnívá z levé strany stropnice. (JP)


Stp Martha: pohled na čelní objekty opěrného bodu. V popředí je objekt R 630 s pancéřovou deskou pro kulomet a za ním dělostřelecká pozorovatelna R 120. (JP)


Stp Martha: objekt R 120 s dělostřeleckým pozorovacím zvonem typu 21P7. (MD)


Stp Martha: pancéřová deska se střílnou pro těžký kulomet a pozorovací štěrbinou v objekru R 630. (MD)


MKB Oye-Plage: pozorovací věž baterie, kuriózně nakloněná v důsledku destrukce objektu pod ní. (MD)


MKB Oye-Plage: Výbuchem utržená stropnice kasematy M270 pro kanón ráže 15 cm s typickým obloukovým výběžkem nad otočným bodem zbraně. (MD)


doplněno 19.9.2006


Stp Eduard: improvizovaný objekt pro československý pevnostní kanón ráže 47 mm. Vlevo od střílny je pozorovací průzor, vpravo cihlová přístavba, kryjící vchod.


Stp Eduard: detail střílny kanónu ráže 47 mm s otvory pro hlavně kanónu a kulometu a pro zaměřovač.


Stp Eduard: torzo kanónu ráže 47 mm, silně poškozené korozí.


foto: J. Vaněček 2006