Łagiewniki: Srub č. 7 u ulice Katowicka, sloužící jako muzeum. Kromě polokopule je vidět i pravá pancéřové deska se střílnou pro těžký kulomet. (RH)


Łagiewniki: Střílna pro kanón ráže 75 mm v dělostřeleckém srubu č. 10 měla jen malý odměr. Na stropnici je vidět pozorovací zvon vz. 36. (RH)


Łagiewniki: Obranu zářezu železnice u srubu č. 10 zajišťovala nyní již zasypaná střílna z týlového patra. Nad ní ústí běžná kulometná střílna. (RH)


foto: O. Filip 2005, R. Hrabčák 2005 (RH)


Łagiewniki: Dělostřelecký srub č. 2 s polokopulí a pozorovacím zvonem vz. 36. Za pancéřovou deskou se v zalomení stěny skrývá střílna pro protitankový kanón. (RH)


Łagiewniki: Pravé křídlo srubu se sřílnou pro kanón ráže 75 mm a kulometnou střílnou.


Lipiny: Podzemní chodba, vedoucí pod zrušenou vlečkou do objektu č. 1. V pozadí je vidět střílna pro ruční zbraň.


Lipiny: Pohled do zbytku kopule, jejíž vrchlík byl uřezán autogenem. Uprostřed se zachoval čep s částí nosníku lafety.


Lipiny: Dvoupatrový srub č. 3 na levém křídle opěrného bodu. (RH)


Lipiny: Moderní střílna pro PTK ve srubu č. 3. Střílna pro kulomet s chybějící deskou vypadá zvenku zcela stejně, uvnitř však lze střílnu PTK rozpoznat podle vybrání ve stěně.


Godula: Kulometná kopule srubu č. 5 s panoramatem Bytomi v pozadí.


Godula: Atypický objekt č. 6 v týlu opěrného bodu. Vlevo jsou dvě ze tří kulometných střílen, vpravo vjezd do úkrytu pro protitankový kanón. (RH)


Godula: Neobvyklé umístění dvou střílen v jedné střelecké místnosti v objektu č. 6. Podobně jako mnoho dalších je srub nakloněný, zřejmě v důsledku poddolování.


Godula: Kulometná kopule pěchotního srubu č. 9.


Ruda Chebzie: Polokopule a pozorovací zvon vz. 36 na stropnici pěchotího srubu č. 1. (RH)


Wzgórze 319: Pravá kasemata srubu č. 1, který se nachází v bezprostřední blízkosti vlečky do hutě Pokoj. (RH)


Wzgórze 319: Srub č. 3 patří mezi nepočetné objekty, jejichž výzbroj byla soustředěna pouze v kopulích.


Wzgórze 319: Srub č. 6 je obklopen zemními valy, neboť po válce sloužil jako sklad trhavin pro blízký důl. (RH)


Wzgórze 319: Pravá kasemata mohutného srubu č. 7 se střílnami pro těžký kulomet a protitankový kanón. Samotné střílny jsou zvenku zcela shodné. (RH)