Schleswig Holstein: stěna objektu s okny, krytými pancéřovými okenicemi.


Schleswig Holstein: vjezd pro úzkorozchodnou železnici, určenou pro dopravu munice do objektu.


Schleswig Holstein: šachta pro instalaci věže s mohutným čepem. Věž pojížděla po kruhové kolejnici po obvodu šachty.


foto: O. Filip 2007


Schleswig Holstein: chodba pro zásobování municí se dvěma kolejemi pro muniční vozíky. Seshora byla původně kryta odklápěcími pancéřováými panely..


Schleswig Holstein: detail křižovatky závěsných drah. Úzká dvířka v pozadí chránila vybrání nad dveřmi, nutné pro závěsný vozík.


Schleswig Holstein: boční stěna dalšího objektu. Vpravo jsou vrata bjezdu pro železnici, uprostřed je patrný masivní ventilační komín.


Schleswig Holstein: devítipodlažní stanoviště řízení palby, na jehož vrcholu byla původně umístěna velká věž s 10,5 m dálkoměrem.


Schleswig Holstein: interiér pozorovacího zvonu s otvorem pro hlavní zaměřovač ve vrchlíku.


Baterie "Jastarnia": betonové sokly pro jednu z dřevěných plošin, na nichž byly umístěny 20 mm protiletadlové kanóny.


Baterie "Jastarnia": poškozená betonová platforma pro jeden z protiletadlových kanónů ráže 105 mm. Lafeta kanónu byla přišroubována ke středu platformy.


Šachta pro pancéřovou věž s dálkoměrem na velitelském objektu v Kolibkach. Objekt sloužil pro řízení palby kanónů ráže 105 a 128 mm.


Strandbatterie: jedno z postavení pro 150 mm kanón, chráněné mohutným parapetem. V pozadí je muniční úkryt v traverze mezi postaceními děl.


Dorfbatterie: jeden z betonových muničních úkrytů baterie. Levá strana objektu je zkosená, aby nepřekážela palbě houfnice.


Grodzisko: jedna z kaponiér, které chránily obvod fortu. Po levé straně jsou vidět opěrné zdi Carnotovy kasematy.


Grodzisko: Carnotova kasemata pro nepřímou palbu. Mohutné opěrné zdi byly zřízeny dodatečně kvůli nebezpečí sesouvání svahu.


Grodzisko: příkop s kaponiérou, chránící reduit fortu.


Grodzisko: reduit fortu se střílnami "kasemat Haxo", které měly být chráněny zemním záhozem, zřízeným až v případě aktivace foptu. Betonová věž byla součástí protiletecké obrany města.


Grodzisko: pohled na val fortu s dutými traverzami a muničními skladišti.


Wisłoujście: pohled na bastionu s vodním příkopem. V pozadí je vidět majáková věž, která je centrem fortu.


Wisłoujście: ucho jednoho z bastionů. Velmi neobvyklý je zcela svislý sklon stěn.