Olst: objekt pro tankovou věž s kanónen osazený věží z tanku Sherman Firefly.


Olst: otevřené postavení pro čtyřče protiletadlových kulometů Browning .50 (M45).


Olst: objekt pro rychlopalný protiletadlový kanón Bofors 40 L 60. V předpolí je viditelná věž z tankového objektu osazená věží z kanadského tanku RAM Mk.II.


foto: R. Hrabčák 2008, O. Filip 2008 (OF)


Olst: tankový objekt osazený věží z kanadského tanku RAM Mk.II přezbrojenou kulometem.


Olst: zaplavovací propusť pod silnicí N337.


Olst: železobetonový objekt polní nemocnice.


Olst: odolný velitelský objekt.


Olst: nepřístupné otevřené postavení pro čtyřče protiletadlových kulometů u železniční trati. Objekt byl umístěn na umělé vyvýšenině, aby nebyl při aktivaci systému zaplaven.


Olst: uzávěr komunikace u železničního přejezdu tvořený objektem pro věž z tanku RAM Mk.II vyzbrojenou kulometem (v popředí) a objektem pro věž z tanku Sherman vyzbrojenou kanónem (v pozadí).


Olst: objekt pro věž z kanadského tanku RAM Mk.II vyzbrojenou kulometem. Vstupní otvor na věži byl obvykle zavařen a do objektu se vstupovalo průlezem za věží.


Arnhem: objekt pro věž z tanku Sherman.


Arnhem: týlová část objektu pro věž z tanku Sherman. Dobře patrný je průlez, kterým se do objektu vstupovalo.


Arnhem: objekt pro věž z tanku Sherman. Tento disponuje atypickým vstupem nikoliv průlezem, ale chodbičkou z týlu.


Arnhem: otevřené postavení pro čtyřče protiletadlových kulometů Browning .50 (M45) na břehu Rýna.


Arnhem: detail věže tanku Sherman, upravené pro kulomet. Ostatní otvory v čelní desce jsou zaslepené. (OF)
Arnhem: snímek, ilustrující blízkost dvou objektů s tankovými věžemi. Betonový objekt svými proporcemi připomíná korbu tanku. (OF)