Salinen Schanze: hlavní objekt reduty se střílnami pro kanóny a pušky.


Morast: šíjová kaponiéra reduty s bránou a stěnami se střílnami, které přehrazovaly celou šíji objektu


Münde: reduta fortu, která byla po válce využita jako základ pro maják, postavený v podobném stylu.


foto: O. Filip 2007


Kanón B-13 ráže 130 mm v expozici Muzea polské armády v Kolobřehu. Kanón pochází z jedné z polských poválečných pobřežních baterií, vybudovaných poblíž města.


Německé převozné kulometné hnízdo Panzernest, které bylo do muzea přeneseno z nedaleké pláže. Na boku je dobře patrný otvor pro čep kola, kterým se v bojové pozici nasával vzduch a v horní části otrvory pro periskopy.


Detail čelní části Panzernestu, kde byl pancíř silný až 16 cm a spolu s dobrým tvarováním zaručoval kulometnému hnízdu vysokou odolnost. Kopuli chybí krycí pancéřová clona, kterou bylo možné střílnu uzavřít.