Sandberg: hlavní brána fortu s dělovými střílnami po stranách. (RH)


Sandberg: rozlehlý dvůr fortu s kasárenskými objekty. Úplně vzadu je vidět vstup do poterny, vedoucí do jedné z velkých kaponiér. (RH)


Sandberg: obrovská kasematní baterie se třemi podlažími dělostřeleckých kasemat pro obranu Dunaje. (RH)


foto: O. Filip 2007, R. Hrabčák 2007 (RH)


Sandberg: levý bok kasematní baterie. Uprostřed je dutá traverza s východem na val. (RH)


Sandberg: interiér baterie s kolejemi úzkorozchodné drážky. (RH)


Sandberg: velká kaponiéra v příkopu fortu. V pozadí je vidět jedno z dutých batardeau, které spojují kaponiéru s kontreskarpovou galerií. (RH)


Sandberg: východ na hlavní val, chráněný puškovými střílnami. V pozadí je kaponiéra. (RH)


Blokhausy pro obranu železnice u fortu Sandberg. Levý blokhaus byl zčásti ubourán při rozšiřování trati. (RH)


Igmand: levá brána fortu. Za ní jsou vidět dělostřelecké postavení na levém boku fortu, oddělená od zbytku fortu vysokým ochranným valem.


Igmand: dvůr fortu s rampou, vedoucí na val. Na něm jsou vidět duté traverzy. (RH)


Igmand: kaponiéra, chráněná puškovými střílnami z kontreskarpové galerie a z krátkého úseku galerie v eskarpě. (RH)


Mohutný reduit Dunajského předmostí. V popředí je eskarpa bastionu.


Fort II: uprostřed je kasematový objekt pro obranu dvora, za ním šíjová kasárna. (RH)


Fort V: šíjová kaponiéra. (RH)


Fort VI: čelní část rozlehlého reduitu. (RH)


Fort VI: vnitřní dvůr reduitu, chráněný střílnami z kasematové části. Po stranách jsou puškové střílny pro obranu okolí reduitu. (RH)


Fort VI: šíjová kapinéra. Sokl a římsa jsou z růžového mramoru, ostění střílen a větráků z mramoru bílého, cihlová stěna je potažena tenkou vrstvou okrové omítky. (RH)


Samostatná kaponiéra mezi forty V a VI. Vlevo jsou střílny eskarpové galerie, v pozadí pravé křídlo kasáren fortu V, které obsahuje střílny, mířící do příkopu. (RH)


Betonový blokhaus u železničního mostu. Z nároží vystupuje kaponiéra, chránící čelo a pravý bok blokhausu. (RH)