Fort A: betonová šíjová kasárna. V pozadí je šíjová kaponiéra s kruhovými střílnami pro kanóny.


Fort A: šíjová kaponiéra se střílnami pro tři kanóny, které posřtřelovaly přístupovou cestu k fortu. Kanóny měly velmi úzký palebný sektor.


Fort A: detail brány v šíjových kasárnách. Nad bránou je typická dekorace, který byla používána i u takto moderních betonových objektů.


foto: O. Filip 2007


Fort A: podvojná kaponiéra se střílnami pro sedm kanónů. Vchody se nacházely mezi střílnami a byly tak dobře chráněny.


Fort A: kaponiéra, postřelující levý bok fortu.


Fort A: nezvykle prostorný interiér v prostoru schodiště v jedné z kaponiér. Do spodní části ústí poterna z valu fortu, zcela nahoře je chodba ke střeleckým místnostem.


Łomża: mohutný samostatná kaponéra mezi forty A a B, postřelující příkop před spojovacím valem. Kvůli úhlu lomu příkopu bylo nutné odsunout obě skupiny střílen dost daleko od sebe.


Lomza: pohled na mohutné valy, spojující všechny forty. Vpravo je jeden ze samostatných úkrytů, zabudovaných do valů.


Fort B: podvojná kaponéra s dobře patrnou dilatační spárou mezi oběma křídly objektu.


Fort B: střelecká místnost v kaponiéře. Vybrání pod střílnou sloužilo pro umístění rozměrné lafety kanónu.


Fort I (Różan): šíjová kasárna fortu. Vpravo je průchod šíjovou kaponiérou.


Fort I (Różan): šíjová kaponiéra, oddělená od kasáren klanutým průchodem.


Fort I (Różan): jeden ze sálů v šíjových kasárnách se vstupy do sousedních sálů.


Fort I (Różan): mohutné nýtované zárubně pancéřových dveří, které chránily vstup do kaponiéry.


Fort I (Różan): masivní betonový úkryt na valu fortu.


Fort I (Różan): podvojná kaponiéra. Ve srovnání s kaponiérami fortů v Łomżi je patrná lehčí konstrukce objektu.


Łomża: jeden z dvanácti atypických jednostřílnových lehkých objektů, zabudovaných polskou armádou do valů fortů.


Różan: nedobetonovaný polský jednostřílnový objekt na pravém křídle fortu.