Přehled dělostřeleckých věží belgického opevnění

MODERNÍ VĚŽE
Věž pro dva kanóny ráže 120 mm
Eben EmaelLutych PFL 11Cp 120, muzeum
BatticeLutych PFL 12B Nord, B Sud, zničené, muzeum
Výsuvná věž pro dva kanóny ráže 75 mm
Eben EmaelLutych PFL 12Cp Sud (B V), Cp Nord, muzeum
Aubin-NeufchâteauLutych PFL 12B I, B II, zničené, muzeum
BatticeLutych PFL 13A Nord, B VI (zničené), B IV (zachována), muzeum
TancrémontLutych PFL 12B II, B IV, muzeum
MODERNIZOVANÉ VĚŽE
Věž pro kanón ráže 150 mm (původně moždíř ráže 210 mm)
BarchonLutych PFL22
EvegnéeLutych PFL21
FléronLutych PFL22
ChaudfontaineLutych PFL21
FlémalleLutych PFL21
Věž pro dva kanóny ráže 105 mm (původně dva kanóny ráže 120 mm)
BarchonLutych PFL22
FléronLutych PFL22
FlémalleLutych PFL21
PontisseLutych PFL21přemístěna v roce 1930 z fortu Flémalle
Věž pro dva kanóny ráže 105 mm (původně dva kanóny ráže 150 mm)
MaizeretNamur PFN1
Věž pro kanón ráže 105 mm (původně kanón ráže 120 mm)
EvegnéeLutych PFL21
ChaudfontaineLutych PFL21
Věž pro dva kanóny ráže 75 mm (původně dva kanóny ráže 150 mm)
AndoyNamur PFN1
DaveNamur PFN1
St. HeribertNamur PFN1
SuarléeNamur PFN1
MarchoveletteNamur PFN1
Výsuvná věž pro houfnici ráže 75 mm (původně kanón ráže ráže 57 mm)
BarchonLutych PFL24jedna věž instalována v rámci muzea (dovezena z vojenské střelnice)
EvegnéeLutych PFL23
FléronLutych PFL24
ChaudfontaineLutych PFL24jeden předpancíř z fortu Hollogne
EmbourgLutych PFL24dva předpancíře z fortu Hollogne
BoncellesLutych PFL243 věže dovezeny z Antverp
FlémalleLutych PFL24věže dovezeny z Antverp
PontisseLutych PFL243 věže dovezeny z Antverp
MaizeretNamur PFN4
AndoyNamur PFN4
DaveNamur PFN3
St. HeribertNamur PFN4
SuarléeNamur PFN4
MarchoveletteNamur PFN3
Věž pro kulomety a minomety ráže 50 mm (původně dva kanóny ráže 150 mm)
BarchonLutych PFL212 kulomety a 2 minomety
EvegnéeLutych PFL211 kulomet a 3 minomety
FléronLutych PFL212 kulomety a 2 minomety
ChaudfontaineLutych PFL211 kulomet a 4 minomety
FlémalleLutych PFL211 kulomet a 4 minomety
Kulometná věž (původně jeden nebo dva kanóny ráže 120 mm)
MaizeretNamur PFN12 kulomety
AndoyNamur PFN11 kulomet
DaveNamur PFN12 kulomety
St. HeribertNamur PFN22 kulomety v každé věži
SuarléeNamur PFN22 kulomety v každé věži
MarchoveletteNamur PFN11 kulomet
Vež pro minomet ráže 50 mm (původně jeden nebo dva kanóny ráže 120 mm)
MaizeretNamur PFN1
AndoyNamur PFN1
DaveNamur PFN1
MarchoveletteNamur PFN1

Poznámky: tmavě šedá - zničená věž. Moderní věže byly velmi odolné a vyznačovaly se špičkovými parametry, přičemž odolnost věží pro 7,5 cm kanóny se lišila dle důležitosti tvrze. Všechny modernizované věže byly sešrotovány Němci během 2. světové války. Přežila pouze cvičná věž pro 7,5 cm houfnici na střelnici Elsenborn, která je nyní osazena ve fortu Barchon. Obrovské množství věži bylo před 1. světovou válkou osazeno v pevnosti Antverpy, nejsou však informace, že by se s nimi počítalo i v roce 1940.

Modernizace věží byla akcí, která nemá v historii obdoby. Kromě instalace děl, ve všech případech kořistních (německého původu), zahrnovala i přeměnu některých dělostřeleckých věží na pěchotní věže blízké obrany. V pevnostech Lutych a Antverpy probíhaly změny podle odlišného klíče. V Lutychu byly hlavní věže pro dvojici 15 cm kanóny transformovány na obrovské pěchotní věže s několika kulomety a minomety, v Namuru do nich byly montovány 7,5 cm kanóny a v jednom případě dvojice 105 mm kanónů. Věže pro 12 cm kanóny byly v Lutychu přezbrojeny 105 mm kanóny, zatímco v Namuru se z nich staly pěchotní věže buď s kulomety, nebo s jedním minometem. Staré Grusonovy věže pro 210 mm moždíře obdržely v Lutychu 150 mm kanóny, zatímco v Namuru byly zlikvidovány nebo zality betonem. Pouze přezbrojení výsuvných věží pro 57 mm kanóny bylo v obou pevnostech stejné, když byly vybaveny 75 mm houfnicemi. Výzbroj reaktivovaných fortů v Lutychu tedy byla celkově silnější než v Namuru (až na fort Pontisse, který měl pouze jednu věž pro dva 105 mm kanóny a čtyři malé věže pro 75 mm houfnice).

Modernizace některých typů věží byla technicky velmi zajímavá. Velké věže pro dvojici 15 cm kanónů v Lutychu obdržely masivní pancéřové vložky do původních střílen, umožňující instalaci speciálních kulometných lafet stejného typu, jaké byly používány v kopulích moderních tvrzí. V každé lafetě tedy byly dva kulomety, které bylo možné zaměnit při poruše či přehřátí hlavně. V některých věžích byly využity obě střílny, v jiných byla jedna z nich zaslepena. Ve zbývajícím prostoru byly rozmístěny jeden až čtyři minomety se stabilní elevací a dostřelem pouhých 350 metrů, střílející šikmo vyvrtanými otvory ve vrchlíku. Kuriózní bylo také osazení dalekonosných kanónů 15 cm L/40 do věží pro moždíře. Lutyšské forty tím sice konečně získaly dalekonosné zbraně o dostřelu 18 km, jenže v poměrně malých věžích bylo jejich nabíjení velmi problematické a navíc neměly zákluz, takže se musely opírat o předpancíř. Nejkonvečnější bylo přezbrojení věži pro 120 mm kanóny menšími, zato modernějšími německými zbraněmi s brzdovratným zařízením.

Zkušenosti s nasazením moderních věží byly velmi dobré, u věží modernizovaných však byly výsledky poněkud rozporné. U všech pevnostních zbraní se ovšem negativně projevila nízká dotace munice. Pokud jde o výkon a spolehlivost, celkem se osvědčily věže se 105 mm kanóny, i když za moderními zbraněmi přece jen pokulhávaly. Při plné kadenci 3 rány za minutu vystřelil 105 mm kanón granáty o celkové hmotnosti kolem 50 kilogramů, jenže takto mohl pálit jen dvě minuty. Moderní věžový kanón ráže 75 mm dokázal vypálit 15 šestikilogramových granátů za minutu, tedy 90 kg munice a rychlost palby mohl udržovat delší dobu. Dalekonosné kanóny ráže 150 mm sice měly vystřelit 2 rány za minutu, ale vzhledem k tomu, že věž bylo nutné po každém výstřelu nadzvednout nad předpancíř, otočit ji tak, aby závěr směřoval do vstupní chodbičky a zvednout kanón do náměru 35° (protože jinak se k němu vůbec nedalo dostat), nabít těžký granát a prachové náplně, vrátit původní náměr a odměr a opět usadit věž na předpancíř, lze o kadenci s úspěchem pochybovat (ledaže by nepřítel náhodou postupoval z jediného směru, kde by se kanón nemusel otáčet). Kvalita pancíře 30 až 50 let starých věží nebyla tak úplně na výši a zásahy německých 8,8 cm protitankových kanónů v několika případech utrhly malým výsuvným věžím se 7,5 cm houfnicemi celý vrchlík.

Literatura:
Index des forts Belges
E. Coenen, F. Vernier: La Position Fortifiee de Liége, Tome 5 - Les forts da le Meuse modernisés
M. Ráboň, M. Blum, O. Gregar, T. Svoboda: Pevnost Belgie, SPČO, Brno 1997
V. Kupka, O. Gregar: Belgická opevnění z let 1930-1940, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 1997
M. Blum, M. Ráboň: Přepadení, SPČO, Brno 2002