Polské těžké objekty v Opevněném prostoru Slezsko

Opěrný bod WZGORZE 307 (NIEZDARA)
Silný opěrný bod, blokující silnici severně od linie jezer a zátopových oblastí. Byl postaven v roce 1939, aby chránil pravé křídlo Opevněného rajónu Slezsko a proto se jako jediný skládá z nejmodernějších pěchotních srubů.
1PSTKpanc. deska
2PSTKpanc. deska, zatopený
3PSTK, KoTK, ZPV39velitelský, poničen výbuchem, pozorovací zvon zřejmě neosazen
4PS2xKoTKzatopený
5PS2xTKponičen výbuchem, panc. deska vytržena a umístěna v muzeu v Bytomi
6PSPTK, 2xTK, KoTKpevnostní PTK
7PSPTK, 2xTK, KoTKprostřelená kopule, pevnostní PTK
8PSTK, KoTK, ZPV39velitelský, poničen výbuchem, jediný moderní zvon pro pozorování a LK
opevnění jezů na řece Brynica
Několik objektů, chránících průchody mezi jezery a zátopovými oblastmi.
2PS2xTK, KoTKMUZEUM
5Bh2xTKpanc. deska, částečně zatopený
7PSÚkPTK, KoTKponičen výbuchem, stopy po zkouškách náloží na Eben Emael
Opěrný bod BOBROWNIKI
Silný opěrný bod na návrší, chráněném ze tří stran vodním tokem. Skládá se z "kopulových objektů", blokhausů a dvou velkých čtyřstřílnových dělostřeleckých srubů starší kontsrukce, které se jinde nevyskytují.
1DS2x75, 2xTK, ZPMvchod zasypán, 2 střílny pro každý kanón, přístup střílnou, okenice
2DS2x75, 2xTK, ZPMvchod zasypán, 2 střílny pro každý kanón, okenice, panc. desky
5PozZPMjediný objekt tohoto typu!
6KOKoTK
7KOKoTK, 2xTK2p, lafeta v kopuli, střílny zasypané
8KOKoTKkromě kopule zasypaný
9KOKoTK, 2xTK2p, kromě kopule zasypaný
10KOKoTK, 2xTK2p, kromě kopule téměř zasypaný, vpravo panc. deska
11Bh3xTK2p, z větší části zasypaný, vnitřek přístupný
6Bh3xTK2p, dvě panc. desky (jedna atypická)
Mezilehlý opěrný bod Wzgorze 298 (Kamień)
Malý opěrný bod, doplněný klamnými objekty. Většina objektů se nachází ve vzájemné blízkosti na malém návrší.
1PSKoTKsilně znečištěný
2PSPTK, TK, LK, KoTK2p, v zahrádkách
3PSKoTKv zahrádkách
6PSPTK, ?2p, horní patro zničeno, zbytek zavezen zeminou
Mezilehlý opěrný bod Brzeziny
Opěrný bod složený z jediného těžkého objektu a několika lehkých objektů.
2PSPTK, TK, KoTK2p
Opěrný bod WZGORZE 305
Vůbec nejstarší opěrný bod, složený z "kopulových objektů", chránících dělostřelecký srub, posílený na levém křídle jedním pěchotním srubem "starého typu" s protitankovou výzbrojí.
1DS75, KoTK, ZPM2p, dolní patro zatopené, 2 střílny pro kanón, komplikovaný půdorys
2KOKoTKzachovány přístupové zákopy
3KOKoTK
4KOKoTK
5KOKoTK
6KO2xKoTKjediný objekt tohoto typu!
9PSPTK, 2xTK, KoTK2p, panc. deska
10KOKoTKzcela zatopený
Samostatný pěchotní srub Maciejkowice
Silně vyzbrojený pěchotní srub "starého typu", chráněný dvěma klamně bojovými objekty.
1PS2xPTK, 2xTK, KoTK2p, dvě panc. desky, částečně zasypaný, interiér přístupný
Opěrný bod ŁAGIEWNIKI
Silný opěrný bod členěný do hloubky, složený částečně z nejstarších typů pěchotních srubů. Jeho obranu zesilovaly dva silně vyzbrojené dělostřelecké sruby.
1PSKoTK2p, v zahradě (12)
2DS75, PTK, 3xTK, KoTK, ZPV2p, panc. deska, zazděný, plánováno muzeum (11)
3PSKoTK, ?2p, přesná výzbroj neznámá, zničen v 50. letech (10)
5PSKoTK2p, dolní patro zatopeno (9)
6Bh2xTK2p, dvě panc. desky (2)
7PS2xTK, KoTK2p, dvě panc. desky, MUZEUM (5)
8PSKoTKatypický půdorys, dva vchody, zvon zasypaný (4)
9PS2xTK, KoTKdvě panc. desky, nakloněný, částečně zaplavený (3)
10DS75, 2xTK, ZPV2p, střílna LK v dolním patře (6)
14DS75, ?, ZPVpřesná výzbroj neznámá, zničen za okupace (8)
Mezilehlý opěrný bod Lipiny
Malý opěrný bod, doplněný jedním klamně bojovým objektem.
1PS2xTK, KoTKvstup poternou, po válce přestavěn na kryt CO (13)
2PSTK, KoTKvchod zasypaný, kopule uřezána
3PSPTK, 2xTK, KoTK2p, PTK platf., velitelský, nouzové východy z obou podlaží
Opěrný bod GODULA
Opěrný bod, složený z modernějších pěchotních srubů a jednoho srubu dělostřeleckého.
1PSTK, 2xKoTKzazděný vchod
2DS75, TK, KoTK, ZPV
5PSPTK, TK, KoTKPTK platf.
6PSÚkPTK, 3xTKobjekt pro obranu týla opěrného bodu
9PSTK, KoTKvchod zasypaný
Mezilehlý opěrný bod Ruda Chebzie
Malý opěrný bod, jehož objekty byly vyzbrojeny protitankovými kanóny.
1PSPTK, 2xKoTKPTK platf.
2PSPTK, TK, KoTKPTK platf., přestavěný vchod, úkryt CO
Opěrný bod WZGORZE 319
Opěrný bod, vysunutý nejvíce na západ a složený převážně z velkých pěchotních srubů, doplněných silně vyzbrojenými dělostřeleckými sruby.
1PS2xTK, KoTK
3PS2xKoTk
4DS75, 2xTK, KoTK, ZPVv oploceném areálu hutě
5PS2xKoTKjedna kopule zasypána
6PSTK, KoTKpo válce používán jako sklad trhavin (obklopen valem)
7PSPTK, 2TK, KoTKPTK platf.
8DS75, TK, KoTK, ZPV
Mezilehlý opěrný bod Wirek
Malý opěrný bod, složený z linie pěchotních srubů, doplněných lehkým objektem.
1PSTK, KoTK, ZPV
2PSPTK, TK, KoTKPTK platf.
4PSTK, KoTK
Opěrný bod SZYB ARTURA
Rozlehlý opěrný bod, původně tvořený pouze linií "kopulových objektů", chránících dvoustřílnový dělostřelecký srub nejstaršího typu. Později byl zesílen několika modernějšími pěchotními sruby s protitankovými kanóny.
3KOKoTKpravděpodobně zničený
4PSPTK, TK, KoTKPTK platf.
5KOKoTKzatopený, v kopuli atypická lafeta
6KOKoTKzasypané vchody
9KOKoTKkopule vytržená
10PSPTK, TK, KoTKPTK platf.
14DS75, TK, ZPM2p, 2 střílny pro kanón, spodní patro zatopené
15PSPTK, KoTKPTK platf.
16KOKoTKzatopený
17KOKoTKzatopený
18PSKoTK, TKnepřísupný, v zahradě
Mezilehlý opěrný bod Wzgorze 291
Opěrný bod, složený ze dvou silně vyzbrojených objektů.
1PS2xTK, KoTK
2PS2xTK, KoTK, ZPVdvě panc. desky
Opěrný bod RADOSZOWY
Silný opěrný bod na pravém křídle původní linie, pokrývající poměrně dlouhý úsek linie. Skládá se z velkých pěchotních srubů modernější konstrukce.
1PSPTK, 2xTK, KoTK
2PS2xTK, KoTK
5PS2xTK, KoTK
6PSPTK, TK, KoTK, ZPV
7PSTK, KoTK
8PSÚkPTK, TK, KoTK, ZPVpozorovací zvon uřezán v rovině průzorů
9PSTK, KoTK
10PS??v areálu dolu Śłąsk, zřejmě zničený
Druhá obranná linie Opevněného prostoru Slezsko
Řídká linie objektů, spojující opěrné body Łagiewniki a Szyb Artura.
1PS2xTK, KoTK2p, velitelský
2Bh3xTKtři panc. desky, zasypaný vchod
6PS?zřejmě zničený, v areálu továrny Zgoda
6PSPTK, 2xTK, KoTKnepřístupný, v zahradě
Velitelský objekt Opevněného prostoru Slezsko
Mohutný dvoupodlažní objekt, chránící velitelství pevnostních jednotek Opevněného protosru Slezsko.
-VO2p, po válce přestavěn na kryt CO, nyní zcela zasypaný
Sektor MIKOŁÓW
Linie objektů, prodlužující jižném směrem obranu Opevněného prostoru Slezsko. Sektor byl vybudován po obsazení Československa, aby zamezil obejití hlavního postavení.
4Bh3xTK
5PS2xKoTkkopule neosazeny, zatopený
6PSÚkPTK, TK, KoTKmoderní kopule, obtížný přístup, u domu
7PS2xTKu domu
8PSTK, KoTKmoderní kopule
9PS2xTK, KoTKkopule neosazena, vlevo panc. deska, v zahradnictví
10Bh3xTK
11PSÚkPTK, TK, KoTKkopule neosazena, týl částečně zasypán odpadky
12PSTK, ?v zahradě
13PSTKzatopený
14PSTKpanc. deska
16Bh3xTK
17PSÚkPTK, TK, KoTKkopule neosazena, stopy bojů
18PS2xTKzrekonstruovaný

Poznámky:
Černě jsou vyznačeny objekty zničené, šedě nepřístupné. Číslování objektů, jakož i většina informací o nich, vychází z údajů webové stránky o Opevněném rajónu Slezsko (1). Výjimkou jsou objekty č. 17 a 18 P.O. Szyb Artura, které nejsou na uvedené stránce popsány a proto bylo jejich číslování doplněno. V případě P.O. Łagiewniki je v závorkách uvedeno i číslování dle publikace J Sadowského (4). Zkratky: KO - "kopulový objekt" (malý kulometný objekt s kopulí), PS - pěchotní srub, Bh - blokhaus (srub pro čelní palby), DS - dělostřelecký srub, Po - pozorovatelna, 2p - dvoupodlažní objekt, PTK platf. - posuvná platforma pro polní protitankovýého kanón (pouze v novějších objektech). Poznámka "panc. deska" je uvedena u objektů, kde je těžký kulomet chráněn velkou pancéřovou deskou. Označení "kopulový objekt" není oficiální a je použito jen pro odlišení těchto miniaturních objektů od klasických pěchotních srubů. Zkratky označující výzbroj jsou neoficiální a jsou popsány zde. Tabulka nezahrnuje lehké objekty, klamné a klamně-bojové objekty, muniční sklady a kulometné objekty, které jsou součástí kasáren. Žádná souhrnná publikace o Opevněném prostru Slezsko dosud nebyla vydána.


Literatura:
1. Dariusz Krzyształowski, Szymon Kalicki, Henryk i Mariusz Jędraszyk: Obszar Warowny "Śląsk"
2. Jerzy Sadowski: Najstarsze Śląskie traditory, In: Infort 1/92;
3. Jerzy Sadowski, Adam Bryś: Obiekty pozorne i pozorno bojowe Obszaru Warownego Śląsk, In: Forteca: 3/97;
4. Jerzy Sadowski: Fortyfikacje Obszau Warownego "Śląsk" w Chorzowie, Infort, Gliwice - Tarnowskie Góry 2004
5. Jerzy Sadowski: Fortyfikacje Obszaru warownego "Śląsk" w dniu 1.IX.1939 — Schrony bojowe Mikołów, In: ?
6. Jerzy Sadowski: Skic linii rozwojowych polskich schronów bojowych z lat 1933 - 1939, Fortyfikacja, Tom III, TPF, Warszawa - Kraków 1995
7. Lucjan Krupa, Waldemar Brzoskwinia: Tradytory artylerijske punktu oporu "Bobrowniki", In: Forteca 1/97