Opevnění hory Chateau Jouan – G.O. Janus a její předchůdci

Skalnatý štít Chateau Jouan se tyčí do výšky 2565 nad mořem a zaujímá dominantní pozici nad průsmykem Montgévre a silnicí, která z něj klesá směrem k městu Briançon. Již v roce 1883 byla na hřebeni, asi 200 metrů od vrcholu hory směrem k průsmyku, vybudována otevřená baterie Janus pro 6 kanónů. O něco později byla doplněna masivní dvoupodlažní kamennou budovou se střílnami, označenou jako blokhaus Janus. Úkolem objektu bylo především pozorování, později byl využíván především jako kasárny pro 120 mužů.

V letech 1898 - 1905 bylo opevnění zesíleno způsobem, která byl ve francouzském opevnění ojedinělý. Ve skále pod blokhausem byly vyraženy rozsáhlé podzemní prostory a vybetonován velký železobetonový objekt pro čtyři pobřežní kanóny ráže 9 cm, vybavený též pozorovací štěrbinou. Objekt byl určen pro boční palbou směrem na plochý hřeben s fortem Gondran. Kromě toho byla součástí této "tvrze" též kasemata pro světlomet a dva východy, hlavní ve svahu vpravo od brány blokhausu a menší na dvoře před ním.

Ve 30. letech 20. století byla na hřebeni vybudována velká tvrz Janus. Její podzemí opět částečně procházelo pod blokhausem a bylo přímo napojeno na původní podzemí, zatímco oba staré východy byly zazděny. Na okraji plošiny směrem k průsmyku byla vybudována pozorovatelna se zvony GFM a VDP a ve stěně pod ní tři mělé pěchotní sruby typické konstrukce. Palbu na levé křídlo zajišťovaly dva moderní dělostřelecké sruby, na pravé křídlo však nadále působily čtyři staré kanóny dělostřeleckého objektu z počátku 20. století. Palebná síla objektu však byla pouze zdánlivá, neboť ve srovnání s moderními pevnostními zbraněmi měly staré kanóny několikanásobně nižší kadenci. Z toho důvodu se uvažovalo o jejich výměně za pevnostní kanóny ráže 75 mm, avšak tento záměr nebyl realizován.

Kromě neobvyklé výzbroje se tvrz vyznačovala také velmi specifickou strategickou situací. Ležela totiž v přímé viditelnosti italské pancéřové baterie Chaberton, vyzbrojené osmi kanóny ráže 15 cm. Posádka baterie měla celou tvrz díky převýšení 600 metrů a vzdálenosti necelých 7 kilometrů doslova jako na dlani. Zřejmě z toho důvodu také nemíří střílny dělostřeleckých srubů do průsmyku, který by sice mohly velmi dobře postřelovat, avšak vystavily by se zničující odvetě výkonných italských zbraní, ale šikmo směrem do týla. Směrem k nepříteli pak směřují pouze dobře maskované střílny pěchotních srubů, situovaných do skalní stěny pod tvrzí. Ty jsou natolik nepřístupné, že se dosud nikde neobjevily fotografie jejich exteriérů. Opatrnost francouzských projektantů byla na místě, neboť odvetná palba Chabertonu v roce 1940 velmi přesně zasahovala prostor tvrze, avšak nedokázala ji způsobit žádné škody.
BUNKROLOGICKÝ ZÁPISNÍK