Betonová otočná věž baterie Waldam

Nejvýhodnějším řešením, pokud jde o taktické možnosti dělostřelecké zbraně ve stálém opevnění, je její umístění v otočné pancéřové věži. Pravděpodobně se záměrem ušetřit nedostatkovou ocel a zároveň využít běžnou polní zbraň, byl už v roce 1942 vyprojektován kuriózní objekt, který umožňoval otáčení masivní železobetonové věže, umístěné na jeho stropnici a tím odměr kanónu 360°. Věž se otáčela ručně a pravděpodobně pomalu, takže ve věži byla ponechána poměrně široká střílna, umožňující měnit odměr kanónu i bez jejího otáčení. Také tím bylo zmírněno nebezpečí, že věž po zablokování úplně ztratí bojovou hodnotu.

Typové projekty M304 a M305 nebyly nikdy realizovány a zkušební objekt na polygonu Gennevilliers u Paříže byl poněkud odlišný. U výše uvedených objektů měl kanón stát na nepohyblivé kruhové plošině, která byla spojena se spodním patrem objektu. Jediný bojový objekt baterie Waldam, vybudovaný v roce 1944, se od nich poněkud lišil, především tím, že věž měla výrazně menší průměr, zato však byla vybavena betonovou podlahou, která se tak otáčela zároveň s věží. Výzbroj věže tvořil výkonný námořní kanón ráže 15 cm, typu SK C/28. Samotná věž měla 2 metry silné stěny a údajně vážila kolem 750 tun. Otáčela se na ložiskovém věnci, demontovaném z francouzské bitevní lodě Provence (tu v roce 1942 potopila vlastní osádka v přístavu Toulon, aby nepadla do rukou Němců, ti ji však v roce 1942 vyzdvihli). Další podobný objekt byl rozestavěn u mysu Cap de Chévre v Bretani, avšak jeho věž nebyla vybetonována.

Pokud jde o hodnocení tohoto řešení, je třeba si uvědomit, že rozměrná střílna, byť jí bylo možné v případě nebezpečí otočit do méně ohroženého směru, byla ve srovnání s pancéřovými věžemi značným handicapem, stejně jako velký rozměr věže, který ji značně demaskoval. V podstatě se tedy jednalo spíše o jakousi otočnou kasematu, než o plnohodnotnou náhradu klasické otočné věže. Pokud jde o plán objektu, v dostupné literatuře se namísto správného nákresu nejčastěji objevuje plán pokusného exempláře bez podlahy ve věži, s větší věží a s vchodem mimo osu objektu.BUNKROLOGICKÝ ZÁPISNÍK