Přehled dělostřeleckých věží německého opevnění (před 1. sv. válkou)

P.T.75 (2 kanóny ráže 150 mm)
Kameke (fort)Méty2voj. prostor
Fort IVbKolín n. R.1zničená
Fort IIIaIngolstadt1pravděpodobně zničená
Fort VaIngolstadt1pravděpodobně zničená
H.P.T.90 (houfnice ráže 210 mm)
Buchta (fort)Toruň4přístupné, jedna věž vytržená
Chéne Ouest (baterie)Méty2zničené
Friedrich Karl (fest)Méty2přístupné
H.P.T. 93 (houfnice ráže 150 mm)
Grosse PfaffenbergGrudziądz4sešrotovány v nedávné době
Ostfort (fort)Kaiser Wilhelm II4součást festu, zasypané, voj. prostor
Westfort (fort)Kaiser Wilhelm II4součást festu, voj. prostor
H.P.T. 95 (houfnice ráže 150 mm)
Panzerbatterie IToruň4voj. prostor, pozorovací zvon přístupný
Panzerbatterie IIToruň4přístupné, zachovány předpancíře a pozorovací zvon
Plapeville Sud (bat.)Méty4podzemní chodby do Plapp. Nord a do pozorovacího zvonu
Plapeville Nord (bat.)Méty4podzemní chodby do Plapp. Sud a pozorovací věže
Chêne Est (bat.)Méty4pravděpodobně zničené
Queuleu (bat.)Méty4nepřístupné
Sablon (bat.)Méty4zničené
Kaiserin (fest)Méty6dvě baterie po 3 věžích, voj. prostor
Lothringen (fest)Méty6v jedné baterii (!), voj. prostor
Wagner (fest)Méty4muzeum
Graf Haesler (fest)Méty4přístupné
Kronprinz (fest)Méty6dvě baterie po 3 věžích, voj. prostor
P.T. 96 (kanón ráže 105 mm)
Batterie 6Kaiser Wilhelm II4(zesílené) součást festu, voj. prostor
Batterie KirchbaumStrassbourg4pravděpodobně zničené
Isteiner Klotz (fest)Istein6zničené (včetně objektů)
V.P.T. (baterie)Toruň1přístupná, pokusný objekt
Illingen (fest)Thionville4(dlouhé) přístupné
Obergetringen (fest)Thionville8(krátké, přezbrojeno ve 30. letech na dlouhé), muzeum
Koenigsmacker (fest)Thionville4(dlouhé) přístupné
Kaiserin (fest)Méty6(3 krátké, 3 dlouhé), dvě baterie, voj. prostor
Leipzig (fest)Méty2(krátké) voj. prostor
Lothringen (fest)Méty6(dlouhé) dvě baterie po 3 věžích, voj. prostor
Van der Goltz (fest)Méty6(3 krátké, 3 zesílené) přístupné, dvě baterie, věže vz. 08 (!)
Luitpold (fest)Méty6(krátké) přístupné, dvě baterie po 3 věžích, jedna zničená
Wagner (fest)Méty4(zesílené) muzeum
Graf Haesler (fest)Méty6(krátké) přístupné
Kronprinz (fest)Méty8(3 krátké, 3 dlouhé, 2 zesílené) tři baterie, voj. prostor
V.L. 97 (kanón ráže 57 mm)
Ostfort (fort)Kaiser Wilhelm II6součást festu, zasypané, voj. prostor
Westfort (fort)Kaiser Wilhelm II2součást festu, zachovalé, voj. prostor
NeubreisachNeubreisach2prvaděpodobně zničené

Poznámky:
šedá - nepřístupná věž, černá - zničená věž. Všechny přístupné věže autor navštívil. U většiny věží pro 10 cm kanóny a 15 cm houfnice bylo sešrotováno vnitřní zařízení. Jako zachovalé jsou označeny věže, kde zůstal alespoň předpancíř a vrchlík. Okolí většiny pevnostních objektů je stále považováno za vojenský prostor, ale je přístupné. V přehledu jsou takto označovány pouze lokality skutečně nepřístupné nebo hodně problematické. U věží P.T. 96 existovaly tři typy kanónů - krátké (L20), dlouhé (L35) a dlouhé se zesílenou hlavní. Kromě toho existovala též mírně odlišná věž vz. 08. U věží P.T.75 uvádějí některé prameny ještě jednu věž ve fortu Manstein pevnosti Méty, avšak tato informace není jistá a navíc není na fortu žádné stopa po její instalaci.


Literatura:
Christian Dropsy: Les Fortifications de Metz et Thionville, Brusel 1995
Bernard Bour: Fest Kaiser Wilhelm II, in: Novodobé fortifikace 5/2000
Wojciech Szymański, Mariusz Wojciechowski: Pancéřová pevnost Toruň, in: Novodobé fortifikace 11/2003
Mariusz Wojciechowski: Fortyfikacje poligonalne XIX wieku