Kulometná kopule srubu č. 7. Pod střílnou vpravo je průstřel, pravděpodobně od kanónu ráže 15 cm.


Pancéřová deska s otvorem pro těsnící kouli a zaměřovač protitankového kanónu ráže 37 mm vz. 38 ve srubu č. 7.


Strop objektu č. 8. Do šachty v popředí měl být osazen šestistřílnový zvon vz. 39 pro pozorování a lehký kulomet, v pozadí je kopule pro těžký kulomet, částečně vytržená výbuchem.


foto: O. Filip 2005, M. Dubánek 2005 (MD)


Týlová stěna pěchotního srubu č. 6. Vlevo od dveří je ochranná zídka před nouzovým východem, vpravo stěna kasematy se střílnami pro lehký a těžký kulomet.


Srub č. 4 se dvěma kopulemi pro těžké kulomety.


Pancéřové prvky srubu č. 3. Vpravo je vzácný zvon vz. 39 pro pozorování a lehký kulomet, vpravo běžná kopule pro těžký kulomet. (MD)


Pancéřová deska pro těžký kulomet v jednostranném objektu č. 2. (MD)


Blokhaus č. 5 u hráze přehradní nádrže Kozłowa Góra. Šikmé roury nad střílnami sloužily k vystřelování signálních raket.


Stopy německých kumulativních náloží na kopuli objektu č. 7. Otvor vlevo pochází od 12,5 kg nálože, otvor vpravo od dvoudílné 50 kg nálože, které pancíř úplně prorazila.


Úkryt pro protitankový kanón ve srubu č. 7. V zadní stěně je vidět ochranná střílna, vpravo průlez do objektu.


Malý dvoustřílnový objekt, chránící jez u Dobieszowic.


Zrekonstruovaný pěchotní srub č. 2 u Dobieszowic. Pod kopulí je vidět nouzový východ, využitý jako střílna pro obranu hlavní zbraně.