Naarden: typická část hlavní obranné linie. Vlevo je ravelin, vpravo bastion se střílnami pro obranu jeho líce. V pozadí jsou střílny v kurtině pro obranu boku bastionu. (RH)


Naarden: ravelin bez jakýchkoli kasematových staveb. Vpravo je bastion Turfpoort. (RH)


Naarden: kaponiéra v bastionu Promers, vybudovaná v rámci modernizace. Pro volný výstřel byl zrušen původní val pro kanóny v otevřených postaveních. (RH)


foto: R. Hrabčák 2008 (RH), O. Filip 2008 (OF)


Naarden: jedno ze dvou dlouhých batardeau, přehrazujících hlavní příkop. Objekt je opatřen hned dvěma panenkami, která měly zabránit přechodu útočníků. (RH)


Naarden: úkryty z roku 1875 zabudované do ravelinu mezi bastiony Promers a Oranje. (OF)


Naarden: betonový úkryt Z1 z roku 1902 na envelopě před bastionem Turfpoort. (OF)


Atypické spojení dvou úkrytů poblíž fortu Maarsseveen. Kvůli umístění v inundačním prostoru jsou objekty postaveny na pilotách. (OF)


Klop: zděný reduit starého fortu u Utrechtu. Kolem reduitu byl původně vodní příkop. (OF)


Gagel: týl fortu s původním čtvercovým reduitem. Vlevo jsou modernější kasárna, vpravo úkryt na valu. (RH)


Gagel: jedna ze tří "pyramid" zabudovaných do valu fortu. Háky na stropnici sloužily k uchycení maskování. (OF)


Pohled na hustou linii úkrytů typu "pyramida" mezi utrechtskými forty. Úkryty nebyly chráněny žádným záhozem. (RH)


Betonové úkryty lehké konstrukce, které byly v hojném počtu budovány v okolí fortů kolem roku 1914. (RH)


Rijnauwen: reduit fortu byl chráněn vlastními kaponiérami a vodním příkopem. (RH)


Rijnauwen: velký kasárenský objekt v čele fortu. (RH)


Rijnauwen: dělové střílny čelní podvojné kaponiéry fortu. (RH)


Rijnauwen: ozdobné litinové schodiště v reduitu. (RH)


Vechten: jedna z kaponiér. Střílny byly dobře chráněny díky umístění v hloubi klenutých "tunelů". (OF)


Vechten: vstup do jednoho z kasematových objektů fortu. Po stranách vchodu jsou výklenky pro stráže, na levé straně tři pěchotní střílny. (OF)


Vechten: pancéřová kopule s typickým "nosem", chránícím seshora hlaveň, mírně vysunutou ze střílny. (RH)


Vechten: vstup do kopule, chráněný pancéřovými dvířky. Sofistikovanější modely kopulí měly vstup zevnitř objektu. (OF)


Vechten: interiér kopule se střílnou a pozůstatky jednoduché lafety. (OF)


Vechten: kopule na levém boku fortu má výrazně vyosenou střílnu, určenou k vedení kosé palby. (RH)


Obrovský objekt Plofsluis, který obsahoval materiál pro okamžité zasypání kanálu Amsterodam-Rýn. Objízdná trasa vpravo byla postavena až po válce. (OF)


Střílna objektu Diefdijk Zuid pro čelní palbu protitankového kanónu, zpevněná kolejnicemi. (OF)


Hustá linie objektů u hráze Diefdijk. V popřadí je objekt pro kulometnou kopuli, který byl vybaven vnitřními prostory, za ním dvě "pyramidy". (OF)


Vuren: vlevo je stěna reduitu, vpravo kasematy, dostavěné dodatečně kolem původní věže pro zvýšení její odolnosti. (OF)


Vuren: typická chodba v kruhové reduitové věži fortu. (OF)