Cigacice: malý pozorovací zvon 9P7 objektu č. 712 u starého silničního mostu.


Cigacice: oboustranný kulometný objekt č. 711. Deska pravé střelecké místnosti je ořezaná autogenem. (RH)


Cigacice: oboustranný kulometný objekt č. 708 na protipovodňové hrázi. Pancéřové desky byly vyrobeny ještě před zavedením standardizace. (RH)


foto: R. Hrabčák 2008 (RH), O. Filip 2008


Cigacice: malý pozorovací zvon 9P7 zasypaného objektu č. 706.


Cigacice: dvojice střeleckých místností objektu č. 702, chráněných pancéřovými deskami. (RH)


Cigacice: týlová stěna téhož objektu s dvojicí vchodů. Střílna na obranu týla svědčí o tom, že jde o modernější typ objektu. (RH)


Cigacice: vrchlík pozorovacíhu zvonu 9P7 ve výbuchem převrácené stropní desce, který se ocitl v interiéru objektu č. 697. (RH)


Bobrowniki: začátek železničního mostu s dvojicí cihlových blokhausů. (RH)


Bobrowniki: jeden z blokhausů se střílnami pro ruční zbraně. Terasa v popředí i strop objektu mohlo sloužit jako postavení pro střelce. (RH)


Bobrowniki: pohled na část mostu, přes níž bylo možné přecházet mezi oběma blokhausy, neboť na rozdíl od mnoha jiných případů nebyly propojeny poternou. (RH)


Nowa Sól: střelecká místnost malého objektu, který byla původně kryta pancéřovou kasematou 5P7. V pozadí je obdélníkový zbytek pancíře o tloušťce 10 cm. (RH)


Hlohov: mohutný Turm Reduit, opatřený dvěma kaponiérami pro obranu vchodu. (RH)


Hlohov: blokhaus u železničního mostu. V levé části jsou vidět tři zazděné pěchotní střílny.


Radoszyce: dovedně zamaskovaný dvoustřílnový objekt na dvorku venkovského stavení. Dobře je vidět střílna pro kulomet a pozorovací průzor. Horní patro a dřevěná garáž jsou novodobé přístavby. (RH)


Ścinawa: pečlivě zamaskovaný jednostřílnový objekt v suterénu domu u mostu. Vpravo od střílny v pancéřové desce jsou dva otvory pro ventilaci.


Ścinawa: dvoupodlažní blokhaus na pravém břehu řeky. Obránci mohli využít i terasu na střeše. (RH)


Ścinawa: pohled na blokhaus. Mříž na pravé straně silnice byla součástí brány, uzavírající most. (RH)


Ścinawa: pozorovací zvon 9P7 na hrázi poblíž mostu.


Brzeg Dolny: dvojice objektů, ukrytých za pilířem, železničního mostu. Zajímavý je rozdílný design obou staveb.


Brzeg Dolny: detail pancéřové desky pravého objektu. Kuželovité otvory nad střílnou sloužily pro kotvící tyče, který fixovaly desku ke stěně objektu. (RH)


Radoszyce: interiér pancéřové kasematy 5P7. Před střílnou je betonový dokl pro lafetu těžkého kulometu. Ćelní stěnu a strop tvoří 10 cm silné pancéřové desky. (RH)