Niedżwiadna: objekty propojené podzemní poternou. Vlevo je objekt (1) pro čelní palby, vpravo oboustranný pěchotní srub (2).


Niedżwiadna: levá střílna srubu (2) pro 4,5 cm protitankový kanón, spřažený s těžkým kulometem (zbraň DOT-4).


Niedżwiadna: levá střílna srubu (2) pro těžký kulomet 7,62 mm Maxim vz. 1910/30 (zbraň NPS-3).


foto: O. Filip 2007


Niedżwiadna: vnitřní část pancéřové střílny pro zbraň NPS-3. Je vidět vybrání pro těsnící kouli, kterou procházela hlaveň a zaměřovač.


Niedżwiadna: vnitřní část pancéřové střílny pro zbraň DOT-4. Vnější část střílny je ořezaná autogenem. Na rámu byly přišroubovány desky, v nichž byla uchycena těsnící koule zbraně.


Niedżwiadna: objekt (3) s vytrhanými střílnami. Ačkoli se typově jedná o kasematu pro čelní palby, tento objekt působí boční a kosou palbou k sousednímu opěrnému bodu.


Dołęgi: detail ústí roury pro periskop ve stropě pěchotního srubu (5). Menším otvorem vpravo procházela tyč, na níž se otáčel kryt periskopu.


Dołęgi: mohutné střílny dělostřeleckého srubu (9) pro 7,62 cm kanóny (zbraň L-17). Šířka vnější části střílnového otvoru je 164 cm.


Dołęgi: vnitřní část střílny pro zbraň L-17. V kruhovém otvoru byla uchycena komplikovaná lafeta zbraně se silným čelním pancířem.


Dołęgi: skromný interiér dělostřeleckého srubu, jehož patra byla propojena pouze průlezem.


Dołęgi: podzemní chodba, spojující dělostřelecký srub (9) se sousedním pěchotním srubem.


Dołęgi: pěchotní srub s vytrženými střílnami. Vlevo u ochranného ucha byla střílna pro protitankový kanón a vpravo střílna pro těžký kulomet.


Przyborowo: kasemata (1) pro čelní palbu. Vpravo je střílna pro těžký kulomet, vlevo byla střílna pro zbraň DOT-4.


Przyborowo: střílny dělostřeleckého srubu (3) pro 7,62 cm kanóny. Vpravo je ochranná střílna pro lehký kulomet.


Przyborowo: vchod do dělostřeleckého srubu (3) s ochrannou střílnou. Zazděná štěrbina po levé straně původně sloužila ke zmírnění účinků tlakové vlny při výbuchu ve vchodu.