Protipěchotní obranné uzávěry v podzemí tvrze Aubin-Neufchâteau. Díry na bílé části zdi jsou střílny, otvor na rozhraní černé a bílé části granátovy skluz.


Objekt B III. Mírový vchod tvrze Aubin-Neufchâteau. Nad vraty je vidět kopule pro těžký kulomet


Objekt BP. Válečný vchod tvrze Aubin-Neufchâteau. Příjezd chrání protitankové překážky. Objektem byl nasáván vzduch do podzemí.


foto: R. Hrabčák 2007


Vnější podvojná kaponiéra C II tvrze Aubin-Neufchâteau. Zleva doprava jsou střílny pro TK, světlomet, 47 mm PTK a LK.


Pomocný objekt J pro nasávání vzduchu do tvrze Battice. Dobře patrný zapuštěný ventilační zvon s částečně vysunutým nasávacím komínem. Za ním je pozorovací zvon.


Objekt NE s kopulí pro těžký kulomet vz. 15 tvrze Battice, vysunutý do předpolí tvrze.


Pevnostní protitankový kanón ráže 60 mm v objektu B I tvrze Battice.


Lafeta se dvěma kulomety vz. 15 v objektu B I tvrze Battice. Spodní kulomet je záložní a otočením ho bylo možné zaměnit s horní zbraní.


Dieselagregát ve strojovně tvrze Battice.


Malby v nemocničním sále podzemních kasáren tvrze Battice. Měly pozitivně působit na psychiku nemocných či zraněných.


Výsuvná otočná dělostřelecká věž pro dva kanóny ráže 75 mm v objekt B IV tvrze Battice. Věž má silnější pancíř, než věže ostatních tvrzí.


Dvojice kopulí pro těžké kulomety vz. 15 objektu B IV tvrze Battice.


Kaponiéra B V tvrze Battice. Pohled z příkopu, na pravé straně je vidět stěna kontreskarpy.


Objekt B I tvrze Battice. Spodní patro bylo silně poničeno výbuchem letecké pumy u vstupu a následnou explozí munice uložené uvnitř.


Kaponiéra B II tvrze Battice.


Objekt P - válečný vchod tvrze Tancrémont. Přístup opět blokují protitankové překážky.


Stropnice objektu P tvrze Tancrémont. V popředí zapuštěný zvon s vysouvacím ocelovým komínem ventilace.


Pohled z týlu na objekt B I, mírový vchod tvrze Tancrémont se zvonem pro těžký kulomet vz. 15. V popředí je patrná hrana kontreskarpy.


Podvojná vnější kaponiéra C III tvrze Battice. Pohled z hrany kontreskarpy.


Pohled ze stropu kaponiéry C IV tvrze Battice. Vpravo na konci příkopu je vidět objekt mírového vchodu B I, vpravo nahoře objekt B IV pro dělostřeleckou otočnou výsuvnou věž.


Objekt B IV s dělostřeleckou otočnou výsuvnou věží pro dva kanóny ráže 75 mm. Vlevo je patrná kopule pro těžký kulomet vz.15.