Passo Resia: interiér objektu č. IV typu 7000 se střílnou pro 4,7 cm protitankový kanón. Na rozvodu vzduchu jsou stále nasazeny individuální filtry.


Passo Resia: tvrz č. II s poválečným maskováním. Vpravo dole je v opěrné zdi střílna pro protitankový kanón, vlevo nahoře pozorovací zvon. Za stromy jsou ukryty kopule pro těžké kulomety.


Passo Resia: interiér kopule pro těžký kulomet v tvrzi č. II s označením výrobce "Fiat". Průlez se otvírá směrem nahoru, páky po levé straně nicméně umožňuji jeho otevření směrem dolů v případě zranění či smrti obsluhy.


foto: O. Filip 2009, P. Lach 2009 (PL)


Passo Resia: pozorovací zvon tvrze č. II s pancéřovanou šachtou. Systém nouzového otvírání průlezu je stejný, jako u kulometné kopule. (PL)


Passo Resia: jedna ze dvou kopulí tvrze č. I. Nad kopulí jsou betonové ventilační komíny.


Passo Resia: pozorovací zvon a dva ventilační zvony, vytržené z tvrze č. III. Oko na boku kopule sloužilo k její fixaci do stropnice pomocí masivního táhla.


Passo Resia: pozorovací zvon velitelského objektu č. 16. Do týla směřovaly pouze malé průzory, které neumožňovaly použití lehkého kulometu.


Passo Resia: interiér velitelského objektu č. 16 s šachtou do pozorovacího zvonu. Poválečné orientační tabulky na stěně označují pozorovatelnu a radiostanici.


Pian dei Morti: samostatný objekt typu 450, postřelující protitankovou překážku. Za objektem je úkryt, zabudovaný mezi balvany.


Pian dei Morti: protitankový příkop, přehrazující planinu. Na pahorku vlevo nahoře jsou dva kulometné objekty, spojené podzemím.


Pian dei Morti: atypická protitanková překážka z kůlů, obalených betonem.


Pian dei Morti: detail třířadé protitankové překážky. Zajímavé jsou pečlivě provedené ocelové špice, jejichž smysl je záhadou.


Malles-Glorenza: monoblok č. 4, který měl být vybaven třemi těžkými kulomety, protitankovým kanónem a plamenometem. (PL)


Malles-Glorenza: monoblok č. 7, určený pro čtyři těžké kulomety. Jeho mohutnost vyniká ve srovnání s lidskou postavou.


Malles-Glorenza: týlová část monobloku č. 7. Je patrné, že se projektanti nenamáhali objekt nějak přizpůsobit terénu a spoléhali na dodatečné obsypání vysokým záhozem.


Malles-Glorenza: atypický monoblok č. 8 s pozorovacím zvonem, jehož střílny jsou rozmístěny ve třech podlažích. Střílny vpravo postřelují hluboké koryto Adiže.


Malles-Glorenza: pohled ze střílny tvrze č. 9 na lini monobloků. V popředí č. 8, dál vlevo č. 7 a v pozadí č. 5. Monoblok č. 6 na okraji obce byl zlikvidován.


Malles-Glorenza: skalní stěna, kterou prochází podzemí komplexu, složeného z tvrzí č. 9, 10 a 11. Podzemí pokračuje dál na obě strany. Pod stěnou je monoblok č. 8.


Malles-Glorenza: monoblok č. 13 pro pět těžkých klometů s pancéřovým zvonem.


Malles-Glorenza: monoblok č. 19 pro čtyři těžké kulomety v týlové linii na břehu Adiže.


Malles-Glorenza: pohled na skalnatý pahorek, který je celý provrtán podzemními chodbami tvrze č. 21. Uprostřed lesíku nad tratí je jediný vchod do podzemí. Ve svahu vlevo je vidět monoblok č. 23.